Sammanslagning med KlaraBo

Information till hyresgäster

KlaraBo och Kuststaden går samman
Den 24 juni 2021 gick KlaraBo och Kuststaden ihop.

Vad innebär sammanslagningen för dig som hyresgäst?
För dig som hyresgäst innebär det inga förändringar mer än att vi successivt kommer övergå till KlaraBos varumärke utåt. Ditt hyreskontrakt följer med vid sammanslagningen och du har fortsatt samma rättigheter och skyldigheter. Precis som innan så styrs framtida bostadshyror genom förhandlingar och avtal med Hyresgästföreningen.

Som vanligt kommer vår befintliga personal att fortsätta bedriva kvalitativ förvaltning för bästa möjliga trivsel.

Vilka är KlaraBo?
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. Läs mer på vår hemsida www.klarabo.se.

Kontaktuppgifter
Tillsvidare löper allt på som vanligt med samma kontaktuppgifter som tidigare.