Organisation

Koncernens verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Oskarshamn samt från våra lokala förvaltningskontor. 

En stark lokal närvaro och förvaltning i egen regi utgör grunden i vår organisationsmodell. Vi anser att lyhördhet samt närhet till kunden är en avgörande faktor för att kunna leverera en effektiv och hög nivå av service.

Vi är en professionell organisation och agerar därefter. Vår ambition är att leverera hög kvalitet i kombination med en god affärsmässighet. Vi visar respekt och omtanke om varandra, våra kunder samt vår omgivning. Våra anställda är motiverade och arbetsglädje är viktigt för oss. Genom att vara engagerade och visa omtanke samt visa uppskattning för varande skapar vi arbetsglädje. Koncernen har idag 33 anställda.

Ledningsgrupp