Nyhetsarkiv

Information angående parkering i Gråbo

Som vi tidigare informerat kommer samtliga parkeringsplatser bli avgiftsbelagda på våra fastigheter i Gråbo from den 1 juli. Parkeringsplatserna är nu numrerade och besöksparkeringar är märkta.  Efterfrågan på parkeringsplatserna har varit stor och de flesta platserna är uthyrda. Ni som ännu inte har någon plats måste snarast kontakta kontoret för att hyra en. Söndagen den […]

Avgiftsbelagd parkering

Information angående parkering på Bogen 1 och Stäven 1 i Visby. From 1 juli kommer samtliga parkeringsplatser bli avgiftsbelagda på våra fastigheter. Att vi även inför avgifter på öppna parkeringar beror framförallt på två saker: De öppna parkeringarna på våra områden har varit parkeringsytor där alla, även de som inte bor i våra fastigheter kunnat […]

Information till hyresgäster i Tranås

Nya rutiner för felanmälan - Nu tar vi över den tekniska förvaltning vilket innebär att felanmälan görs direkt till oss. Klicka här för kontaktuppgifter. Mina sidor Det är viktigt att du aktiverar Mina Sidor då detta är vår huvudsakliga kommunikationskanal ut till dig som hyresgäst. På Mina Sidor kan du bland annat: felanmäla och följa […]

Tillträde i Tranås

Idag tillträder vi Boning Fastigheters bostadsbestånd i Tranås. Detta görs via vårt dotterbolag KS Tranås AB. Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att förvärva ett så stort och centralt bestånd. Våra förvärv av fastigheter är alltid långsiktiga och vår målsättning är att på bästa sätt fortsatt förvalta och förädla fastigheterna. Läs mer […]

Stort förvärv på ny ort

Kuststaden Projektutveckling AB förvärvar Boning Fastigheter Tranås ABs bestånd i centrala Tranås. Vi etablerar oss sig på ytterligare en ort som en del av det strategiska tillväxtmål för företaget. Sedan tidigare finns vi redan i Västervik, Oskarshamn och Visby och med detta förvärv skapas ytterligare synergieffekter i förvaltning och skötsel. Transaktionsrådgivare har varit Nordier Property […]

Förvärv av central bostadsfastighet i Oskarshamn

Kuststaden Projektutveckling har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal med PJN Sverige AB gällande förvärv av bolag som äger fastigheterna Duvan 4 och Duvan 5 i Oskarshamn. Fastigheterna är mycket centralt belägna i Oskarshamn och i mycket gott skick då övervägande del är byggt 1992. Beståndet innehåller drygt 2 100 m2 BOA fördelat på 29 st lägenheter. Till […]

Tillträde i Gråbo

Idag blir vi på Kuststaden Projektutveckling AB er hyresvärd och tar över ansvaret för fastigheterna Stäven 1 och Bogen 1. Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att förvärva ett så stort och välskött bestånd i Visby. Detta har gett oss möjligheten att bygga en stark lokal organisation med ett eget platskontor i […]

Privat hälsocentral öppnar i Oskarshamn

Den 5 februari öppnar Oskarshamns första privata hälsocentral. Utvecklingen av fastigheten, som ligger på Stora Torget 3, innebär att översta våningsplanet byggs om totalt för att inrymma den nya hälsocentralen. Verksamheten kompletterar de befintliga hyresgästerna (Tandreglering, apotek samt privat tandvård) mycket väl och befäster byggnaden som en central vårdinrättning. Verksamheten i de nybyggda lokalerna kommer […]

Grönt ljus till storaffär på Gotland

Regionfullmäktige godkände under sitt sammanträde 18 december avtalet med köparna av de aktuella fastigheterna Stäven 1 samt Bogen 1. Redan den 24 oktober fattade Gotlandshems styrelse om att signera avtalen för försäljning av totalt 884 hyreslägenheter på Stäven 1 och Bogen 1 i Visby till Kuststaden Projektutveckling. Avtalen var då villkorade att Regionfullmäktige på Gotland godkände […]

Kuststaden förvärvar av Gotlandshem

Vid GotlandsHems styrelsesammanträdde den 24 oktober signerades avtalen för försäljning av totalt 884 hyreslägenheter på Stäven 1 och Bogen 1 i Gråbo, Visby. "Under den här försäljningsprocessen har GotlandsHem förutom köpeskilling prioriterat tre områden. Det är långsiktighet, tillgänglighet och ansvarstagande, vilket Kuststaden erbjuder", säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem. Hon är glad att GotlandsHem genom sina […]

Handelsfastighet i centrala Västervik förvärvad

Kuststaden Projektutveckling förvärvar Norrthon och Ejvinsson AB innehållande Fogden 1 i Västervik. Fogden 1 ligger i ett mycket attraktivt centrumläge och omfattar ca 4 500 kvadratmeter kommersiella ytor (exklusive parkering). Fastigheten har ett bra flöde av besökare där en bra mix av aktörer borgar för detta. Ankarhyresgästerna Hemköp, Systembolaget och Apoteket kan nämnas som några. […]

Central torgfastighet förvärvad i Oskarshamn

Kuststaden Projektutveckling köper Orion 2 i centrala Oskarshamn av Fanerkompaniets Fastighets Aktiebolag. Fastigheten innehåller 1624 kvm lokalyta fördelat på 4 våningar. Fastigheten domineras av vårdrelaterad verksamhet där Apoteket, Landstinget samt en privat tandläkarklinik utgär hyresgästerna. Fastigheten har fortsatt utvecklingspotential då det översta våningsplanet är vakant. Direktavkastningen uppgår till 7,1 %. Fastigheten tillträddes den 15 juni.

Nytt fastighetsbolag bildat

För över 20 år sedan startade Patrick Johansson och Magnus Klintheim fastighetsbolaget Kuststaden Fastigheter i Oskarshamn. I slutet av 2016 beslöt ägarna i bolaget att via sammanslagning tillsammans med bla Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) att börsnoteras på First North under våren 2017. Parallellt med detta startades det nya bolaget Kuststaden Projektutveckling AB med samma ägare som tidigare […]