Nyhetsarkiv

Kuststaden och KlaraBo går samman

Kuststaden går samman med KlaraBo och bildar tillsammans ett renodlat bostadsfastighetsbolag med ett totalt fastighetsvärde om drygt 6 miljarder kronor och över 5 000 lägenheter i förvaltning. Ambitionen är att bli ett av de största noterade bostadsfastighetsbolagen i Sverige. Kuststaden förvaltar hyresrätter i attraktiva lägen på medelstora orter kring regionstäder med stark arbetsmarknad. Beståndet består […]

Hyresförhandling 2021

Nu är alla hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen klara. Se information nedan vad den årliga hyreshöjningen blir 2021. Visby:Hyresgäster i Visby kommer att få en höjning på 1,8 %, från 1 april. Oskarshamn:Hyresgäster i Oskarshamn kommer att få en höjning på 1,8 % från 1 april. Tranås:Hyresgäster i Tranås kommer att få en höjning på 2 % […]

Idag tillträder vi som fastighetsägare i Ronneby

Idag tillträder vi vårt nya fastighetsbestånd i Ronneby. Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att förvärva fastigheterna i centrala Ronneby. Våra förvärv av fastigheter är alltid långsiktiga och vår målsättning är att på bästa sätt fortsatt förvalta och förädla fastigheterna. Vad innebär det för mig som hyresgäst att få en ny hyresvärd? […]

Nya medarbetare sökes

Till vårt huvudkontor i Oskarshamn söker vi personal till två nya tjänster. Hyresadministratör - klicka för att läsa mer Redovisningsekonom - klicka för att läsa mer

Information till hyresgäster som betalar med E-faktura

På grund av ett tekniskt fel skickades avier för januari-mars 2021 med post även till er hyresgäster som använder e-faktura. Avierna finns nu i din internetbank för hantering. Berörda orter: Visby och Tranås.

Årlig hyresförhandling

Vi har i samförstånd med Hyresgästföreningen valt att ajournera de årliga hyresförhandlingarna inför kommande år och kommer att återuppta dessa i januari 2021. Detta gör vi på grund av den osäkerhet som gäller för våra hyresgäster, det rådande marknadsläget samt rådande situation i världen. Efter avslutad förhandling återkommer vi med mer information om utfallet av […]

Med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Från onsdag den 18 November så är våra platskontor stängda för besök.Alla besök måste tidsbokas, det gör du enklast via telefon eller via mail, kontaktuppgifter hittar du här Kundtjänst via telefon har öppet helgfria vardagar 07.00-09.00 Du kan även göra din felanmälan via mina sidor.

Kuststaden förvärvar för en halv miljard - fortsätter tillväxtresan

Kuststaden följer upp tidigare kommunicerade förvärv med ytterligare köp av förvaltningsfastigheter i centrala Ronneby för drygt en halv miljard kronor. Tillträde sker under fjärde kvartalet. Genom affären uppgår Kuststadens förvaltningsportfölj till nästan 2 600 lägenheter på åtta attraktiva bostadsorter i södra Sverige. Vi har kommit en bra bit på sin tillväxtresa med en mycket stabil […]

I månadsskiftet tillträder vi nya orter

I månadsskiftet September - Oktober tillträder vi nya bestånd i Västervik, Nybro, Vaggeryd och Huskvarna. Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att förvärva på fler orter. Våra förvärv av fastigheter är alltid långsiktiga och vår målsättning är att på bästa sätt fortsatt förvalta och förädla fastigheterna. Vad innebär det för mig som […]

Vi söker personal

Vi söker en fastighetstekniker till vårt team i Tranås. Vi erbjuder ett varierande jobb med möjlighet att själv påverka dina arbetsdagar. Läs mer om tjänsten här

Uppgradering av TV-utbudet i Visby/Gråbo

Vi är glada att meddela att vi, efter önskemål från er hyresgäster, har tecknat nytt avtal gällande grundutbudet på TV från Telia för våra fastigheter i Visby/Gråbo. Ordinarie månadsavgift på 299 kr/månad har vi förhandlat ner till er hyresgäster för 59 kr/månad. Hyreshöjning kommer att ske med 59 kr/månad/lgh from 1 juli 2020. 1 juli […]

Kuststaden genomför nytt bostadsförvärv

Kuststaden Projektutveckling AB (”Kuststaden”) förvärvar 554 hyreslägenheter i södra Sverige av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”). Kuststaden fortsätter sin tillväxtresa där fokus på hyresbostäder befästs genom ytterligare ett stort förvärv av 554 lägenheter på tre orter. Efter tillträde kommer vi fortsatt att förvalta och utveckla bestånden med en stark lokal närvaro och förvaltning i […]

Information om Coronaviruset (Covid-19)

Som fastighetsägare följer vi de rekommendationer och riktlinjer som fastställs av Folkhälsomyndigheten. För mer information samt aktuella frågor och svar hänvisar vi till myndighetens webbplats. Rekommendationer kring boendekontakterBoende som inte känner sig helt friska uppmanas att inte besöka våra förvaltningskontor. Använd istället telefon, Mina Sidor eller e-post för att komma i kontakt med oss. FelanmälningarHar den boende […]

Kuststaden söker Ekonomichef

Nu söker vi en ekonomichef med stort driv och affärsintresse till vårt huvudkontor i Oskarshamn. Som ekonomichef i vår affärsdrivna organisation får du nyttja din kunskap och erfarenhet och ta helhetsansvaret för ekonomifunktionen samtidigt som du arbetar med ständig förbättring och utveckling. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni. Läs mer om tjänsten samt hur […]

Slottsgatan 8 i Oskarshamn

Information angående den tidigare hälsocentralen på Slottsgatan 8 i Oskarshamn. I slutet av december 2019 lämnades vår bygglovsansökan in för att bygga om fastigheten till bostäder. Parallellt med detta startar vi även upphandlingen samt går vidare med de övriga förberedelse som behövs för att kunna starta projektet. Preliminär tidplan för projektet är att kunna byggstarta […]

Hyresförhandling 2020

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen om den årliga hyreshöjningen inför 2020 är nu avslutade. Visby: Hyresgäster i Stäven och Bogen kommer att få en höjning på 2%. Hyresgäster på Åkermanska kommer att få en höjning på 1,7%. Oskarshamn: Hyresgäster i Oskarshamn kommer att få en höjning på 1,8%. Tranås: Hyresgäster i Tranås kommer att få en höjning […]

Värmen i våra lägenheter

Nu är hösten här på riktigt och vi går mot en kallare årstid. Vi får just nu många frågor om värmen i våra lägenheter. Våra värmesystem är automatiska och alltid i gång. Vid snabba omslag i vädret påverkas värmen inomhus eftersom det är utomhustemperaturen som styr. Ett kallt element behöver inte betyda att det är […]

Information angående parkering i Gråbo

Som vi tidigare informerat kommer samtliga parkeringsplatser bli avgiftsbelagda på våra fastigheter i Gråbo from den 1 juli. Parkeringsplatserna är nu numrerade och besöksparkeringar är märkta.  Efterfrågan på parkeringsplatserna har varit stor och de flesta platserna är uthyrda. Ni som ännu inte har någon plats måste snarast kontakta kontoret för att hyra en. Söndagen den […]

Avgiftsbelagd parkering

Information angående parkering på Bogen 1 och Stäven 1 i Visby. From 1 juli kommer samtliga parkeringsplatser bli avgiftsbelagda på våra fastigheter. Att vi även inför avgifter på öppna parkeringar beror framförallt på två saker: De öppna parkeringarna på våra områden har varit parkeringsytor där alla, även de som inte bor i våra fastigheter kunnat […]

Information till hyresgäster i Tranås

Nya rutiner för felanmälan - Nu tar vi över den tekniska förvaltning vilket innebär att felanmälan görs direkt till oss. Klicka här för kontaktuppgifter. Mina sidor Det är viktigt att du aktiverar Mina Sidor då detta är vår huvudsakliga kommunikationskanal ut till dig som hyresgäst. På Mina Sidor kan du bland annat: felanmäla och följa […]

Tillträde i Tranås

Idag tillträder vi Boning Fastigheters bostadsbestånd i Tranås. Detta görs via vårt dotterbolag KS Tranås AB. Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att förvärva ett så stort och centralt bestånd. Våra förvärv av fastigheter är alltid långsiktiga och vår målsättning är att på bästa sätt fortsatt förvalta och förädla fastigheterna. Läs mer […]

Stort förvärv på ny ort

Kuststaden Projektutveckling AB förvärvar Boning Fastigheter Tranås ABs bestånd i centrala Tranås. Vi etablerar oss sig på ytterligare en ort som en del av det strategiska tillväxtmål för företaget. Sedan tidigare finns vi redan i Västervik, Oskarshamn och Visby och med detta förvärv skapas ytterligare synergieffekter i förvaltning och skötsel. Transaktionsrådgivare har varit Nordier Property […]

Förvärv av central bostadsfastighet i Oskarshamn

Kuststaden Projektutveckling har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal med PJN Sverige AB gällande förvärv av bolag som äger fastigheterna Duvan 4 och Duvan 5 i Oskarshamn. Fastigheterna är mycket centralt belägna i Oskarshamn och i mycket gott skick då övervägande del är byggt 1992. Beståndet innehåller drygt 2 100 m2 BOA fördelat på 29 st lägenheter. Till […]

Tillträde i Gråbo

Idag blir vi på Kuststaden Projektutveckling AB er hyresvärd och tar över ansvaret för fastigheterna Stäven 1 och Bogen 1. Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att förvärva ett så stort och välskött bestånd i Visby. Detta har gett oss möjligheten att bygga en stark lokal organisation med ett eget platskontor i […]

Privat hälsocentral öppnar i Oskarshamn

Den 5 februari öppnar Oskarshamns första privata hälsocentral. Utvecklingen av fastigheten, som ligger på Stora Torget 3, innebär att översta våningsplanet byggs om totalt för att inrymma den nya hälsocentralen. Verksamheten kompletterar de befintliga hyresgästerna (Tandreglering, apotek samt privat tandvård) mycket väl och befäster byggnaden som en central vårdinrättning. Verksamheten i de nybyggda lokalerna kommer […]

Grönt ljus till storaffär på Gotland

Regionfullmäktige godkände under sitt sammanträde 18 december avtalet med köparna av de aktuella fastigheterna Stäven 1 samt Bogen 1. Redan den 24 oktober fattade Gotlandshems styrelse om att signera avtalen för försäljning av totalt 884 hyreslägenheter på Stäven 1 och Bogen 1 i Visby till Kuststaden Projektutveckling. Avtalen var då villkorade att Regionfullmäktige på Gotland godkände […]

Kuststaden förvärvar av Gotlandshem

Vid GotlandsHems styrelsesammanträdde den 24 oktober signerades avtalen för försäljning av totalt 884 hyreslägenheter på Stäven 1 och Bogen 1 i Gråbo, Visby. "Under den här försäljningsprocessen har GotlandsHem förutom köpeskilling prioriterat tre områden. Det är långsiktighet, tillgänglighet och ansvarstagande, vilket Kuststaden erbjuder", säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem. Hon är glad att GotlandsHem genom sina […]

Handelsfastighet i centrala Västervik förvärvad

Kuststaden Projektutveckling förvärvar Norrthon och Ejvinsson AB innehållande Fogden 1 i Västervik. Fogden 1 ligger i ett mycket attraktivt centrumläge och omfattar ca 4 500 kvadratmeter kommersiella ytor (exklusive parkering). Fastigheten har ett bra flöde av besökare där en bra mix av aktörer borgar för detta. Ankarhyresgästerna Hemköp, Systembolaget och Apoteket kan nämnas som några. […]

Central torgfastighet förvärvad i Oskarshamn

Kuststaden Projektutveckling köper Orion 2 i centrala Oskarshamn av Fanerkompaniets Fastighets Aktiebolag. Fastigheten innehåller 1624 kvm lokalyta fördelat på 4 våningar. Fastigheten domineras av vårdrelaterad verksamhet där Apoteket, Landstinget samt en privat tandläkarklinik utgär hyresgästerna. Fastigheten har fortsatt utvecklingspotential då det översta våningsplanet är vakant. Direktavkastningen uppgår till 7,1 %. Fastigheten tillträddes den 15 juni.

Nytt fastighetsbolag bildat

För över 20 år sedan startade Patrick Johansson och Magnus Klintheim fastighetsbolaget Kuststaden Fastigheter i Oskarshamn. I slutet av 2016 beslöt ägarna i bolaget att via sammanslagning tillsammans med bla Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) att börsnoteras på First North under våren 2017. Parallellt med detta startades det nya bolaget Kuststaden Projektutveckling AB med samma ägare som tidigare […]