Framtid

Vision - Kuststaden Projektutveckling skall med hög kompetens och entreprenörskap skapa regionens (sydöstra Sverige) mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag och samtidigt generera nytta för hyresgäster, ägare och samhälle.

Affärsidén - Att fortsätta göra goda affärer genom lokal och långsiktig förvaltning samt förädling av fastigheter skapa attraktiva boenden och lokaler som gynnar och skapar mervärden åt våra hyresgäster. Vi drivs av ett synsätt där den lönsamma affären kommer i första hand, vi är således inte inriktade mot en viss kategori av fastighet eller projekt.