Om oss

Verksamheten är inriktad på ägande av egna fastigheter, nyproduktion samt fastighetsutveckling. Genom att själva utveckla, förädla och förvalta kan vi erbjuda både bostäder och lokaler med god standard och trygghet. Med god lönsamhet och stabil ekonomi möjliggör vi en långsiktig tillväxt.

Vi är verksamma i Oskarshamn, Västervik, Tranås och Visby.

Siffror i korthet

Förvaltningsbestånd (2019-03-31)

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter1 430 MSEK
Hyresvärde (rullande 12 mån)111 MSEK
Total yta101 000 m2
Yta / antal - bostäder84 600 m2 / 1 280 st
Yta - kommers. lokaler (inkl. förråd)16 400 m2
Driftnetto62 MSEK
Överskottsgrad56 %


Definitioner

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter
Verkligt värde av samtliga fastigheter i beståndet.

Hyresvärde
Hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i befintligt skick.

Total yta
Total yta i fastighetsbeståndet.

Driftnetto
Hyresintäkter minus fastighetskostnader.

Överskottsgrad
Driftnetto i förhållande till totala intäkter.

Pågående projekt

Tillsammans med Arriba Byggnads AB har vi färdigställt 64 st bostadsrätter på A7-området i Visby. Inflyttning genomfördes mellan december 2018 till januari 2019. Läs mer här