Om oss

Verksamheten är inriktad på förvärv och ägande av egna fastigheter, nyproduktion samt fastighetsutveckling. Genom att själva utveckla, förädla och förvalta kan vi erbjuda både bostäder och lokaler med god standard och trygghet. Med god lönsamhet och stabil ekonomi möjliggör vi en långsiktig tillväxt.

Vi är verksamma i Oskarshamn, Västervik, Nybro, Vaggeryd, Huskvarna, Tranås, Ronneby och Visby.

Verksamhetens utveckling i siffror
Nyckeltal201720182019
Totala intäkter, mkr8,964,9102,1
Driftnetto, mkr5,339,862,4
Förvaltningsresultat, mkr1,717,257,8
Resultat före skatt, mkr26,5325,4147,8
Fastighetsvärde, mkr19210851419
Definitioner

Totala intäkter
Koncernens samtliga intäkter.

Driftnetto
Summan av totala intäkter och fastighetskostnader.

Förvaltningsresultat
Summan av driftnetto, centrala administrationskostnader, finansnetto samt resultat från andelar i intresseföretag.

Resultat före skatt
Summan av förvaltningsresultat samt värdeförändring av förvaltningsfastigheter.

Fastighetsvärde
Verkligt värde på koncernens fastigheter, externt värderade av oberoende värderingsinstitut.