Privat hälsocentral öppnar i Oskarshamn

2018-01-07
Den 5 februari öppnar Oskarshamns första privata hälsocentral.

Utvecklingen av fastigheten, som ligger på Stora Torget 3, innebär att översta våningsplanet byggs om totalt för att inrymma den nya hälsocentralen. Verksamheten kompletterar de befintliga hyresgästerna (Tandreglering, apotek samt privat tandvård) mycket väl och befäster byggnaden som en central vårdinrättning.

Verksamheten i de nybyggda lokalerna kommer att präglas av både öppen mottagning (drop-in) och bokade besök till läkare, sjuksköterska och provtagning.

– När vi sökte efter lokaler för vår etablering i Oskarshamn låg fokus på att hitta ett centralt läge hos en hyresvärd som tänker långsiktigt, professionellt och behovsanpassat. Vi erbjuder patienter hög tillgänglighet och hög kvalitet i en modern vårdcentral anpassad för att möta patienternas behov berättar Aria Sotoudeh, VD för Cityläkarna.