Kuststaden och KlaraBo går samman

2021-05-28

Kuststaden går samman med KlaraBo och bildar tillsammans ett renodlat bostadsfastighetsbolag med ett totalt fastighetsvärde om drygt 6 miljarder kronor och över 5 000 lägenheter i förvaltning. Ambitionen är att bli ett av de största noterade bostadsfastighetsbolagen i Sverige.

Kuststaden förvaltar hyresrätter i attraktiva lägen på medelstora orter kring regionstäder med stark arbetsmarknad. Beståndet består av drygt 2 300 lägenheter med ett fastighetsvärde på 2,9 miljarder i sydöstra Sverige. Bolaget har även en projektportfölj med byggrätter för nyproduktion med över 500 bostäder.

Bolagets grundades i början av 2017 av Patrick Johansson. Tillsammans med lokala entreprenörer, kapitalstarka investerare och en affärsdriven ledning har vi skapat ett framgångsrikt fastighetsbolag. Vi har från början haft en tydlig idé att bygga företaget med egen organisation då vi vill utföra ekonomisk och teknisk förvaltning med egen personal i alla led. Till detta kommer även en aktiv renoveringsstrategi.

”Med tidigare erfarenheter har en förvaltningsorganisation bestående av egen personal med stark lokal närvaro byggts upp för att skapa bästa förutsättningar för både bolaget och våra kunder. Målsättningen är en nu börsnotering tillsammans med KlaraBo där ambitionen att bli ett av det största noterade bostadsfastighetsbolagen i Sverige. Säger Patrick Johansson, grundare av Kuststaden

”Vi är mycket glada över samgåendet med KlaraBo. Den volym vi skapar tillsammans ger oss fördelar till en ännu mer rationell förvaltning där en större organisation ger en bredare kompetens. Kuststaden och KlaraBo passar bra ihop, både fastighetsbestånden och bolagens övergripande strategi rörande geografiskt fokus och fastighetsförvaltning liknar varandra. Vi är övertygade att bolagen kommer att skapa ytterligare värden tillsammans och ser fram emot den fortsatta resan”, säger Magnus Johansson, VD på Kuststaden.

Nordier Property Advisors och Bergman & Eek Advokat har varit finansiell respektive legal rådgivare till Kuststaden i samband med affären.

För mer information,

Patrick Johansson, Grundare
patrick@kuststaden.se
070-727 20 97

Magnus Johansson, VD
magnus.johansson@kuststaden.se
070-699 01 39