Kuststaden genomför nytt bostadsförvärv

2020-04-06

Kuststaden Projektutveckling AB (”Kuststaden”) förvärvar 554 hyreslägenheter i södra Sverige av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”).


Kuststaden fortsätter sin tillväxtresa där fokus på hyresbostäder befästs genom ytterligare ett stort förvärv av 554 lägenheter på tre orter. Efter tillträde kommer vi fortsatt att förvalta och utveckla bestånden med en stark lokal närvaro och förvaltning i egen regi som utgör grunden i vår organisationsmodell. Vi kommer även förstärka huvudkontoret i Oskarshamn med nya tjänster i samband med detta förvärv.

Förvärvat fastighetsbestånd
Totalt ingår 22 stycken fastigheter med totalt 554 st lägenheter fördelat på strax under 40 000 kvm. Bestånden ligger i Västervik (165 lgh), Nybro (263 lgh) samt Vaggeryd (126 lgh).

För mer information:
Magnus Johansson, VD
Kuststaden Projektutveckling AB