Kuststaden förvärvar av Gotlandshem

2017-10-24
Vid GotlandsHems styrelsesammanträdde den 24 oktober signerades avtalen för försäljning av totalt 884 hyreslägenheter på Stäven 1 och Bogen 1 i Gråbo, Visby.

"Under den här försäljningsprocessen har GotlandsHem förutom köpeskilling prioriterat tre områden. Det är långsiktighet, tillgänglighet och ansvarstagande, vilket Kuststaden erbjuder", säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Hon är glad att GotlandsHem genom sina villkor gentemot köparen bland annat har kunnat säkerställa att de här fastigheterna under de kommande tio åren dels inte kan omvandlas till bostadsrätter och dels inte kan säljas till annan fastighetsägare utan GotlandsHems godkännande.

"Förvärvet har en bra volym och ligger mycket samlat och vi kommer att bygga upp en egen förvaltningsorganisation på plats i Visby. Vi ser mycket fram emot att ta över fastigheterna fortsätta utveckla boendemiljöerna i området", säger Magnus Johansson, vd, på Kuststaden.

Vidare har Kuststaden förbundit sig att ha en bra dialog med Socialförvaltningen angående sociala förturer samt att ha lika många sociala kontrakt som GotlandsHem har i dessa områden idag. Kuststaden kommer även att erbjuda alla som står i GotlandsHems bostadskö att även gå in deras kö med de ködagar man har i GotlandsHem idag. Det här behöver ske i samarbete med GotlandsHem och mer information om hur det ska gå till väntas komma efter tillträdet i april 2018.

Avtalet är villkorat och för att de ska träda i kraft ska Regionfullmäktige ge sitt godkännande till affären. Ärendet förväntas att behandlas vid Regionfullmäktiges sammanträde 18 december.

Vinterliggare information
  • Bogen 1 och Stäven 1, Visby, köps av Stävbo Fastigheter AB som är ett helägt dotterbolag till Kuststaden Projektutveckling AB.
  • Underliggande fastighetsvärde, innan avdrag för latent skatt, är 609 miljoner kronor.
  • Antal lägenheter 884
  • Tillträdesdag 4 april 2018