Information angående parkering i Gråbo

2019-06-25

Som vi tidigare informerat kommer samtliga parkeringsplatser bli avgiftsbelagda på våra fastigheter i Gråbo from den 1 juli.


Parkeringsplatserna är nu numrerade och besöksparkeringar är märkta.  Efterfrågan på parkeringsplatserna har varit stor och de flesta platserna är uthyrda. Ni som ännu inte har någon plats måste snarast kontakta kontoret för att hyra en. Söndagen den sista juni och natten till den första juli är det viktigt att ni står på er numrerade plats.

Om någon annan står på er förhyrda plats från den 1 juli så ringer ni Bevakningstjänst på telefon: 021-31 45 60. De kommer bötfälla den som står på er plats samt ge er information om vart ni kan stå tills den bilen flyttar på sig.

Besöksparkeringar befinner sig direkt till vänster vid samtliga infarter till våra parkeringar eller precis i början av parkeringen. Där gäller 4 timmars fri parkering, därefter debiteras besökande 10 kr/timme eller max 100 kr/dygn. Det finns skyltar med information från Easypark vid samtliga besöksparkeringar. Det är viktigt att ni startar parkeringen via sms, app eller via samtal direkt när ni ställer er vid en besöksparkering. Mer information om hur det fungerar finns även på easypark.se.

Vi mottar mycket klagomål från våra hyresgäster angående bilar som både kör och parkerar inne på våra bostadsområden. Från och med 1 juli får man endast stå maximalt 15 minuter inne på området och endast för i- och urlastning. Behöver man stå längre tid kontaktar man kontoret för att erhålla ett tillfälligt tillstånd som man lägger i bilen. Står en bil inne på området kontaktar ni Bevakningstjänst på telefon: 021-31 45 60. De kommer ut och bötfäller felparkerade bilar så snabbt de hinner.

Ni som är intresserade av att hyra en parkeringsplats eller har andra frågor rörande är välkomna att kontakta oss.