Förvärv av central bostadsfastighet i Oskarshamn

2018-08-15
Kuststaden Projektutveckling har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal med PJN Sverige AB gällande förvärv av bolag som äger fastigheterna Duvan 4 och Duvan 5 i Oskarshamn.

Fastigheterna är mycket centralt belägna i Oskarshamn och i mycket gott skick då övervägande del är byggt 1992.

Beståndet innehåller drygt 2 100 m2 BOA fördelat på 29 st lägenheter. Till detta finns även gemensamt varmgarage med 15 platser.

Tillträde sker 31 augusti.