Avgiftsbelagd parkering

2019-04-10

Information angående parkering på Bogen 1 och Stäven 1 i Visby.


From 1 juli kommer samtliga parkeringsplatser bli avgiftsbelagda på våra fastigheter. Att vi även inför avgifter på öppna parkeringar beror framförallt på två saker:

  1. De öppna parkeringarna på våra områden har varit parkeringsytor där alla, även de som inte bor i våra fastigheter kunnat stå. Det har lett till skadegörelse och otrygghet och det vill vi nu ändra. Med förhyrda parkeringsplatser kan vi bättre bevaka felparkeringar och se till så att obehöriga bilar inte lämnas på parkeringarna. För att det ska kännas tryggt att parkera bilen och för att parkeringsytorna ska underhållas finns det kostnader som vi behöver ta betalt för. Det kan till exempel vara bevakning, sandning och skottning.
  2. Parallellt med att vi inför avgifter blir det även avgiftsbelagt i närliggande områden. Detta innebär att boende på närliggande områden i ännu större utsträckning kommer söka sig till våra parkeringsplatser för att parkera gratis.

Alla platser kommer att vara numrerade där ni som hyresgäster får möjlighet att teckna hyreskontrakt på avsedd plats. Samtidigt kommer avgiften för våra platser under skärmtak och i garagen att justeras. Alla ni som idag har en plats under skärmtak eller i garage kommer att få möjlighet att med 1 månads uppsägningstid säga upp er befintliga plats, hör vi ingenting från er senast den 31/5 så tar vi det som ert godkännande för höjningen och således får ni stå kvar.

Det kommer att finnas märkta besöksparkeringar där det kommer vara 2 timmars fri parkering, därefter debiteras en avgift per påföljande timme.

Avgifter för parkeringsplatser från 1 juli 2019:

Öppen parkeringsplats:130 kr/månad
Plats under skärmtak i Bogen: 259 kr/månad inklusive motorvärmare
Plats i öppet garage i Stäven: 330 kr/månad
Plats i garage med låsbar port i Stäven: 450 kr/månad

Ni som är intresserade av att hyra en parkeringsplats kan antingen maila vår kundtjänst på info@kuststadenprojekt.se, ringa oss på 020-21 21 66 eller komma förbi vårt kontor på Jungmansgatan 123 B, måndag – fredag 07.00-09.00

Vi kommer under maj månad att skriva kontrakt på öppna parkeringsplatser, platser under skärmtak samt platser i garage. Ni som redan hyr en plats av oss idag och inte väljer att säga upp kommer inte bli kontaktade av oss utan avtalet för platsen fortsätter gälla med den nya avgiften.