Årlig hyresförhandling

2020-12-09

Vi har i samförstånd med Hyresgästföreningen valt att ajournera de årliga hyresförhandlingarna inför kommande år och kommer att återuppta dessa i januari 2021.

Detta gör vi på grund av den osäkerhet som gäller för våra hyresgäster, det rådande marknadsläget samt rådande situation i världen.

Efter avslutad förhandling återkommer vi med mer information om utfallet av denna och publicerar resultatet ortsvis.