Nybyggt på Gotland

Nu pågår nyproduktion av 64 st nya bostadsrätter i Visbys nyaste stadsdel på A7-området. Det är Arriba Byggnads AB som tillsammans med Kuststaden Projektutveckling står för satsningen. Inflyttning startade i december 2018 och pågår fram till siste januari 2019.

Vi har låtit oss inspireras av kraften och den självklara enkelheten hos många Gotländska jordbruksbyggnader: Två långa magasinsliknande byggnadskroppar skapar en tydlig linje mot gatan, samtidigt som förrådsutbyggnaderna som är en del av en svalgångslösning skapar en repetition och rytm. På gården mot det gemensamma parkområdet är skalan lägre och mer uppbruten, där ligger två lägre huskroppar som inhyser lite större lägenheter samtliga med egen ingång utifrån.

Vi bygger med trästomme och massiva träbjälklag – det är rationellt, miljövänligt och ger en flexibel och behaglig slutprodukt. Trä förbrukar mindre energi i både produktion, transport och slutlig bearbetning än andra jämförbara byggnadsmaterial därför kan husen blir koldioxidneutrala.

Vår målsättning är att skapa personliga, ljusa, ändamålsenliga, attraktiva bostäder. Lägenheterna är effektivt planerade där funktion och ändamålsenlighet är i fokus.