Uthyrningspolicy

Följande gäller för att bli hyresgäst hos oss

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska vara folkbokförd på den hyrda adressen.
 • Du ska ha goda boendereferenser.
 • Du ska ha en godtagbar årsinkomst i relation till årshyran på det objekt du önskar hyra. Det innebär en styrkt inkomst I form av tjänst, ålderspension, studiemedel från CSN, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, sjukersättning, aktivitetsersättning, egen näringsverksamhet eller garanterad etableringsersättning. En kopia på underlag som styrker inkomst kommer att efterfrågas.
 • Kreditprövning genomförs då skulder eller betalningsanmärkningar inte godtas.
 • För att bli erbjuden ett lägenhetskontrakt behöver du ha varit på visningen av lägenheten.

Uppsägningstid

 • Uppsägning görs skriftligt.
 • För bostäder gäller 3 kalendermånaders uppsägningstid.
 • Dödsbo till avliden hyresgäst som har rätt att säga upp avtalet med 1 kalendermånads uppsägningstid.
 • För dig som avflyttar till särskilt boende gäller 3 månaders uppsägningstid.
 • Vid uppsägning av biluppställningsplats i samband med uppsägning av lägenhet gäller 3 kalendermånaders uppsägningstid.
 • Vid uppsägning av enbart biluppställningsplats gäller 3 månaders uppsägning alternativt enligt avtal.
 • För lokaler gäller den avtalade uppsägningstiden före avtalstidens utgång.

Riktlinjer för direktbyte mellan hyresgäster

 • Jordabalkens regler gällande byte av lägenheter gäller.
 • Båda ska ha goda boendereferenser.
 • Du ska ha godtagbar årsinkomst i relation till årshyran på det objekt du önskar byta till.
 • Handläggningstiden för hantering av bostadsbyte är upp till 3 månader.
 • Bytesbesiktning och eventuella skulder i samband med besiktning ska vara reglerade innan avtalsskrivning.

Sökvillkor och bostadskö

För orterna: Ronneby, Huskvarna, Nybro, Oskarshamn, Tranås, Vaggeryd samt Västervik tillämpar vi endast intresseanmälningar och arbetar därav inte efter ett kösystem.

För lägenheterna i fastigheterna Stäven 1 och Bogen 1 i Visby tillämpar vi kösystem. Detta innebär att vi låter de personer som längst kötid av de sökande på ett ledigt objekt blir erbjuden först.

 • Du måste ha fyllt 18 för att kunna registrera dig som användare i vårt system.
 • Du måste ha fyllt 18 för att kunna anmäla intresse på ett ledigt objekt.
 • För att stå kvar i kön behöver du minst en gång om året - inom 12 månader - logga in och uppdatera dina uppgifter.
 • Om du tackar nej till, eller ej svarar på, fem erbjudanden om visning under en period om 6 månader får du under kommande 4 månader inga ytterligare förslag.
 • Om du blir tilldelad en lägenhet nollställs din kötid hos oss.
 • För att bli erbjuden ett lägenhetskontrakt behöver du ha varit på visningen av lägenheten.

Riktlinjer för andrahandsuthyrning

 • Du har rätt att hyra ut din bostad under en viss tidsperiod under förutsättning att du har vårt tillstånd. Exempel på giltiga anledningar kan vara studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort eller längre sjukhusvistelse.
 • Tillståndet gäller normalt för högst 1 år.
 • Du måste ha varit hyresgäst hos oss i minst 1 år.
 • Handläggningstiden för hantering av andrahandsuthyrning är upp till 3 månader.
 • Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten då ett förstahandskontrakt aldrig kommer överlåtas på en andrahandshyresgäst.

Du ansvarar för bostaden
Som hyresgäst hos oss är det du som har ansvar för andrahandsuthyrningen. Detta innebär fullt ansvar för t ex krav på hyra, kostnader för störning eller andra ärenden som har med lägenheten att göra. Detta gäller oavsett om uthyrningen är godkänd av oss eller om det genomförs som sommaruthyrning utan tillstånd.