Debiteras hyresgäst

TV-Box 1300 :-
Utelåsning dagtid (kl. 07-16) 500 :-
Utelåsning jourtid (kl. 16-07) 1500 :-
Utryckning p.g.a. konstaterad störning 2500 :-
Bomkörning 300 :-

Nyckel 200 :-
Tagg till tvättstuga 300 :-
Tagg till garage 400:-
Omläggning av cylinder - 3+1 nycklar 2600 :-
Omläggning av cylinder - 5+1 nycklar 3000 :-
Omläggning av dubbelcylinder - 3+1 nycklar 3600 :-
Omläggning av dubbelcylinder - 5+1 nycklar 4000 :-