Debiteras hyresgäst

Digitalbox 1000 :- (Gäller endast Visby)
Utelåsning dagtid (kl. 07-16) 500 :-
Utelåsning jourtid (kl. 16-07) 1500 :-
Utryckning p.g.a. konstaterad störning från 2000 :-

Tagg till tvättstuga 400 :-
Tagg till garage 400:-

Låssystem Visby:
Omläggning av cylinder - 3+1 nycklar 2600 :-
Omläggning av cylinder - 5+1 nycklar 3000 :-
Omläggning av dubbelcylinder - 3+1 nycklar 3600 :-
Omläggning av dubbelcylinder - 5+1 nycklar 4000 :-

Låssystem övriga orter:
Från 2600 - 5000 :-