Debiteras hyresgäst

TV-Box 1300 :-
Utelåsning dagtid (kl. 07-16) 500 :-
Utelåsning jourtid (kl. 16-07) 1500 :-
Utryckning p.g.a. konstaterad störning 2000 :-
Bomkörning 300 :-

Nyckel 200 :-
Tagg/nyckel till garage och tvättstuga 200 :-
Omläggning av cylinder - 3+1 nycklar 2300 :-
Omläggning av cylinder - 5+1 nycklar 2500 :-
Omläggning av dubbelcylinder - 3+1 nycklar 3500 :-
Omläggning av dubbelcylinder - 5+1 nycklar 3800 :-