Information om Coronaviruset (Covid-19)

Som fastighetsägare följer vi de rekommendationer och riktlinjer som fastställs av Folkhälsomyndigheten. För mer information samt aktuella frågor och svar hänvisar vi till myndighetens webbplats.


Rekommendationer kring boendekontakter
Boende som inte känner sig helt friska uppmanas att inte besöka våra förvaltningskontor. Använd istället telefon, Mina Sidor eller e-post för att komma i kontakt med oss.

Felanmälningar
Har den boende symptom på sjukdom (såsom hosta, feber, snuva, halsont) kommer endast akuta fel hanteras i lägenheten.

Övriga möten
Planerade eller bokade möten kommer i största möjliga utsträckning att genomföras på telefon.