Gemensamma utrymmen och utemiljö

Tvättstuga
Tvättstugorna är bokningsbara alla dagar. Att boka en tvättid gör du på Mina Sidor (Gråbo, Visby) eller på bokningstavlan som finns utanför varje tvättstuga. För att få tillgång till tvättstugan så får du en tagg (Gråbo, Visby) som används för bokning på tavlan och för att öppna dörren alternativt en nyckel som används till bokningscylindern. På Gråbo doseras automatiskt tvätt- och sköljmedel i alla maskiner.

Efter avslutad tid ska utrymmet och maskinerna rengöras noga. Lämna tvättstugan som du själv vill hitta den. Läs och följ instruktionerna för maskinerna som finns. Mattor och dylikt får endast tvättas i grovtvättstugor. Upptäcker ni något fel ska detta omedelbart anmälas till felanmälan.

Trapphus
Trapphuset är utrymningsvägen vid brand. Av säkerhetsskäl får därför inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra brännbara föremål lämnas i våra trapphus och entréer. Sjukhuspersonal ska kunna komma fram enkelt om olyckan är framme och föremål som ligger i trapphusen försvårar även för vår städpersonal.

Parkering
Parkeringsplatser, garage och carport finns att hyra mot månadsavgift, kontakta kundtjänst för mer information.

Förråd
Varje lägenhet har ett tillhörande förråd. Att ställa föremål utanför sitt förråd är förbjudet på grund av brand och säkerhetsskäl. Det är förbjudet att byta förråd.

Marklägenhet
De hyresgäster som bor på markplan och har en uteplats ska hålla den välvårdad och inte användas som förvaring. Växtligheten på uteplatsen är hyresgästens ansvar och den ska vara välskött. Behöver du låna en gräsklippare så finns detta att låna (Visby), kontakta vårt kontor så hjälper vi dig.

Cykelparkering
Cyklar ska ställas i anvisade cykelförråd eller cykelställ som finns på gården. Tänk på att cykelförråden är till för cyklar som är i bruk och används regelbundet. Cyklar som ej är i bruk ska förvaras i ert egna förråd.

Utemiljö
Alla som bor på området har ett gemensamt ansvar att hjälpas åt att vårda vår utemiljö, släng inte fimpar på marken och använd papperskorgarna på gården. Kontakta oss om du uppmärksammar någon form av skadegörelse.