Felanmälan

Anmäl fel

Om något är fel i din lägenhet eller i huset du bor i kan du göra en felanmälan genom att logga in på Mina sidor eller ringa till oss.

Ärendet registreras och våra fastighetsskötare bokar en tid med dig för att åtgärda felet. För vissa typer av fel kan vi behöva beställa reservdelar eller be en extern reparatör om hjälp. Du kan enkelt följa ditt ärende på Mina sidor.

Akuta fel

Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset du bor i ska du snarast kontakta oss så att vi kan åtgärda felet. När det är akut och vi har stängt ringer du till fastighetsjouren. Se kontaktsidan för aktuella telefonnummer.

Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa direkt av fastighetsjourens personal. Det vanligaste är dock att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs av oss på kontorstid. Observera att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Exempel på akuta fel

Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott. 
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vattenläcka: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.

Exempel på icke akuta fel

Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan via Mina sidor eller genom att kontakta kundservice. Tänk på att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.
Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag.