Återvinning och sopor

Vi ber alla att respektera och följa de regler som finns angående sophantering. Påsar med hushållsavfall ska vara väl förslutna. Sopor får inte ställas på golvet i återvinningsstationerna eller i trapphusen.

Återvinningsstationer
Följ riktlinjerna för källsortering inom din kommun, dessa finns att läsa på respektive kommuns hemsida.

Trädgårdsavfall (Visby)
På området finns behållare där man kan slänga sitt trädgårdsavfall. Tänk på att avfallet inte ska vara i någon plastpåse utan slängas direkt i behållaren. Förbjudet att slänga grus, kattsand, hundbajs eller annat icke komposterbart material.

Matavfall
På din närmaste återvinningscentral finns avfallspåsar att hämta.
Egna plastpåsar ska inte användas för matavfall eller slängas i kompostkärlet. Det som ska slängas här är skal från frukter, ägg och grönsaker, te och kaffesumpar samt kaffefilter. Fisk och matrester, både tillagade och råa samt även hushållspapper slängs i detta kärl.

Undvik stopp i avloppet
Frityrolja och matfett får inte hällas i avloppet. Låt matfett och olja svalna innan du slänger det i ditt matavfall. Torka av dina pannor med hushållspapper.

Grovsopor & farligt avfall
Har du grovsopor som till exempel möbler, vitvaror, eller farligt avfall ansvarar du själv för att köra det till din närmaste återvinningscentral, på din kommuns hemsida hittar du information om vart den finns.