För hyresgäster

Mina sidor

Det är viktigt att du aktiverar Mina Sidor då detta är vår huvudsakliga informationskanal ut till dig som hyresgäst. På mina sidor kan du bland annat: felanmäla och följa ditt ärende, boka tvättid (gäller boende i Gråbo), se dina hyresfakturor, se dina gällande hyreskontrakt samt uppdatera dina uppgifter. Det är viktigt att du har aktuella kontaktuppgifter så du inte missar information från oss. Besök mina sidor

Att bo i hyresrätt

Hemförsäkring
Se till att du tecknar en hemförsäkring som skydd för dina saker om något skulle inträffa som till exempel, stöld, olycka, brand eller en vattenskada. En försäkring räcker för alla i hushållet. Har du själv råkat orsaka en skada så kan du bli ersättningsskyldig, då är en hemförsäkring bra att ha då den betalar skadestånd som du krävs på.

En hemförsäkring innehåller också alltid ett reseskydd och rättsskydd. Läs mer om varför du borde teckna en hemförsäkring om du inte redan gjort det.

Värme & ventilation
Alla våra lägenhetshus är anslutna till ett fjärrvärmenätverk, värme ingår i hyran. Innertemperaturen kan variera men ska aldrig vara lägre än 18 grader. Tänk på att rensa bort smuts från ventilationsdonen så luftflödet blir bättre. Tycker du att det är för varmt eller kallt i lägenheten kontakta oss.

Brandvarnare
En brandvarnare ska finnas i alla lägenheter. Saknar du en så kontakta oss via Mina sidor eller ring. Det är sedan ditt ansvar som hyresgäst att kontrollera brandvarnaren så den fungerar och batteriet inte är slut.

El
Du måste själv teckna ett elavtal. Tänk på att det kan ta några dagar att få elen kopplad så gör det senast en vecka innan du flyttar in i en ny lägenhet.