Sammanslagning av Kuststaden och Klarabo genomförd.