1 juli uppgraderas grundutbudet av TV i Visby/Gråbo.